Izobraževanje v tujini

July 7, 2014 on 4:00 pm | In Uncategorized |

Če hočemo biti dandanes konkurenčni na trgu dela višješolska oz. univerzitetna izobrazba pri iskanju sanjske službe v lastni stroki že zdaleč nista več dovolj. Med množico prijavljenih kandidatov za določeno delovno mesto delodajalce namreč zanimajo tudi naše obštudijske aktivnosti oz. znanja, ki smo jih pridobili na raznih izobraževanjih v tujini, katera nas lahko naredijo prepoznavne v poplavi prispelih prošenj za zaposlitev ter nam omogočijo povabilo na razgovor za željeno delo.
O možnostih za izobraževanje v tujini, tako formalnih v obliki študija v tujini oz. študijskih izmenjav, kot neformalnih, npr. izobraževanj oz. pripravništev v lastni režiji, se je najbolje najprej pozanimati na matični fakulteti oz. univerzi, kjer nam lahko postrežejo z informacijami, s katerimi partnerskimi univerzami so že podpisani bilateralni sporazumi za študijsko izmenjavo Erasmus. Če ste npr. študent oz. študentka Univerze v Ljubljani se je o tej zadevi tako najbolje pozanimati na matični fakulteti oz. pri Službi za mednarodno sodelovanje UL. V okviru programa Erasmus se tako lahko udeležimo tako študija na univerzi v tuji državi, kot tudi delovne prakse, kjer lahko poglobimo praktična znanj iz naše stroke.
Nadalje lahko izobraževanje opravljamo tudi s študijem v tujini oz. z raznimi študijskimi obiski, za katere lahko pridobimo tudi razne finančne pomoči v obliki štipendij oz. kritja delnih stroškov študija ali študijskega obiska, za kar se je najbolje obrniti kar na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, kateri vsako leto organizira tudi vrsto predavanj in delavnic na omenjeno temo.
Nabiranja delovnih izkušenj in poznanstev v tujini pa se lahko lotimo tudi po bolj neformalni poti, v obliki različnih del v tujini, npr. poletnih del v kampih, z varovanjem otrok, prodajo spominkov v turističnih krajih ipd. ter ob tem obiskujemo še kakšen jezikovni tečaj in tako izpopolnjujemo naše znanje tujega jezika, kot tudi znanje o gostujoči državi.

No Comments yet

TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^