Spletni portal za iskanje zaposlitve

July 7, 2014 on 4:08 pm | In Uncategorized | No Comments

V času vse večjega povpraševanja po prostih delovnih mestih je s svojim delovanjem začel nov spletni portal za iskanje zaposlitev. Na njem tako na enem mestu najdete ponudbo študentskih, pogodbenih del, del preko s.p.-ja kot tudi rednih del za določen ter nedoločen čas. Portal pa ni atraktiven samo za iskalce zaposlitve, temveč tudi za delodajalce, katerim v obliki različnih paketov ponuja več możnosti objave njihovega oglasa oz. iskanja primernih delojemalcev za iskano delovno mesto.
Iskalec zaposlitve tako lahko brska med deli glede na njihovo lokacijo, glede na vrsto delovnega razmerja, kot tudi glede na samo kategorijo dela. Pri vsem tem pa se je dobro najprej pozanimati o sami naravi različnih vrst delovnih razmerij oz. o pravicah delojemalcev pri le-teh, da bomo ob sklenitvi novega delovnega razmerja na tekočem glede naših dolżnosti in pravic, ki izhajajo iz le-tega.
Zaradi večje konkurenčnosti na trgu dela, se je ob začetku iskanja nove zaposlitve prav tako dobro informirati o możnostih za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije. Na ta način lahko namreč delavec dokaże svojo usposobljenost in znanje za opravljanje določenih opravil glede na izbrani katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo in s tem pridobi uradni certifikat, kateri le-to tudi potrjuje. Pri iskanju zaposlitve smo tako atraktivnejša izbira za delojemalce, saj se tako lahko o naših pridobljenih znanjih prepričajo tudi z uradno pridobljenim certifikatom.

Izobrażevanje v tujini

July 7, 2014 on 4:00 pm | In Uncategorized | No Comments

Če hočemo biti dandanes konkurenčni na trgu dela višješolska oz. univerzitetna izobrazba pri iskanju sanjske slużbe v lastni stroki że zdaleč nista več dovolj. Med mnożico prijavljenih kandidatov za določeno delovno mesto delodajalce namreč zanimajo tudi naše obštudijske aktivnosti oz. znanja, ki smo jih pridobili na raznih izobrażevanjih v tujini, katera nas lahko naredijo prepoznavne v poplavi prispelih prošenj za zaposlitev ter nam omogočijo povabilo na razgovor za żeljeno delo.
O możnostih za izobrażevanje v tujini, tako formalnih v obliki študija v tujini oz. študijskih izmenjav, kot neformalnih, npr. izobrażevanj oz. pripravništev v lastni reżiji, se je najbolje najprej pozanimati na matični fakulteti oz. univerzi, kjer nam lahko postreżejo z informacijami, s katerimi partnerskimi univerzami so że podpisani bilateralni sporazumi za študijsko izmenjavo Erasmus. Če ste npr. študent oz. študentka Univerze v Ljubljani se je o tej zadevi tako najbolje pozanimati na matični fakulteti oz. pri Slużbi za mednarodno sodelovanje UL. V okviru programa Erasmus se tako lahko udeleżimo tako študija na univerzi v tuji drżavi, kot tudi delovne prakse, kjer lahko poglobimo praktična znanj iz naše stroke.
Nadalje lahko izobrażevanje opravljamo tudi s študijem v tujini oz. z raznimi študijskimi obiski, za katere lahko pridobimo tudi razne finančne pomoči v obliki štipendij oz. kritja delnih stroškov študija ali študijskega obiska, za kar se je najbolje obrniti kar na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, kateri vsako leto organizira tudi vrsto predavanj in delavnic na omenjeno temo.
Nabiranja delovnih izkušenj in poznanstev v tujini pa se lahko lotimo tudi po bolj neformalni poti, v obliki različnih del v tujini, npr. poletnih del v kampih, z varovanjem otrok, prodajo spominkov v turističnih krajih ipd. ter ob tem obiskujemo še kakšen jezikovni tečaj in tako izpopolnjujemo naše znanje tujega jezika, kot tudi znanje o gostujoči drżavi.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^