Spletni portal za iskanje zaposlitve

July 7, 2014 on 4:08 pm | In Uncategorized | No Comments

V času vse večjega povpraševanja po prostih delovnih mestih je s svojim delovanjem začel nov spletni portal za iskanje zaposlitev. Na njem tako na enem mestu najdete ponudbo študentskih, pogodbenih del, del preko s.p.-ja kot tudi rednih del za določen ter nedoločen čas. Portal pa ni atraktiven samo za iskalce zaposlitve, temveč tudi za delodajalce, katerim v obliki različnih paketov ponuja več možnosti objave njihovega oglasa oz. iskanja primernih delojemalcev za iskano delovno mesto.
Iskalec zaposlitve tako lahko brska med deli glede na njihovo lokacijo, glede na vrsto delovnega razmerja, kot tudi glede na samo kategorijo dela. Pri vsem tem pa se je dobro najprej pozanimati o sami naravi različnih vrst delovnih razmerij oz. o pravicah delojemalcev pri le-teh, da bomo ob sklenitvi novega delovnega razmerja na tekočem glede naših dolžnosti in pravic, ki izhajajo iz le-tega.
Zaradi večje konkurenčnosti na trgu dela, se je ob začetku iskanja nove zaposlitve prav tako dobro informirati o možnostih za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije. Na ta način lahko namreč delavec dokaže svojo usposobljenost in znanje za opravljanje določenih opravil glede na izbrani katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo in s tem pridobi uradni certifikat, kateri le-to tudi potrjuje. Pri iskanju zaposlitve smo tako atraktivnejša izbira za delojemalce, saj se tako lahko o naših pridobljenih znanjih prepričajo tudi z uradno pridobljenim certifikatom.

Izobraževanje v tujini

July 7, 2014 on 4:00 pm | In Uncategorized | No Comments

Če hočemo biti dandanes konkurenčni na trgu dela višješolska oz. univerzitetna izobrazba pri iskanju sanjske službe v lastni stroki že zdaleč nista več dovolj. Med množico prijavljenih kandidatov za določeno delovno mesto delodajalce namreč zanimajo tudi naše obštudijske aktivnosti oz. znanja, ki smo jih pridobili na raznih izobraževanjih v tujini, katera nas lahko naredijo prepoznavne v poplavi prispelih prošenj za zaposlitev ter nam omogočijo povabilo na razgovor za željeno delo.
O možnostih za izobraževanje v tujini, tako formalnih v obliki študija v tujini oz. študijskih izmenjav, kot neformalnih, npr. izobraževanj oz. pripravništev v lastni režiji, se je najbolje najprej pozanimati na matični fakulteti oz. univerzi, kjer nam lahko postrežejo z informacijami, s katerimi partnerskimi univerzami so že podpisani bilateralni sporazumi za študijsko izmenjavo Erasmus. Če ste npr. študent oz. študentka Univerze v Ljubljani se je o tej zadevi tako najbolje pozanimati na matični fakulteti oz. pri Službi za mednarodno sodelovanje UL. V okviru programa Erasmus se tako lahko udeležimo tako študija na univerzi v tuji državi, kot tudi delovne prakse, kjer lahko poglobimo praktična znanj iz naše stroke.
Nadalje lahko izobraževanje opravljamo tudi s študijem v tujini oz. z raznimi študijskimi obiski, za katere lahko pridobimo tudi razne finančne pomoči v obliki štipendij oz. kritja delnih stroškov študija ali študijskega obiska, za kar se je najbolje obrniti kar na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, kateri vsako leto organizira tudi vrsto predavanj in delavnic na omenjeno temo.
Nabiranja delovnih izkušenj in poznanstev v tujini pa se lahko lotimo tudi po bolj neformalni poti, v obliki različnih del v tujini, npr. poletnih del v kampih, z varovanjem otrok, prodajo spominkov v turističnih krajih ipd. ter ob tem obiskujemo še kakšen jezikovni tečaj in tako izpopolnjujemo naše znanje tujega jezika, kot tudi znanje o gostujoči državi.

Ljubezen do jezika in kariera prevajalca

February 28, 2011 on 1:30 am | In Uncategorized | No Comments

Prevajalci so lahko prisotni v poslovnem okolju, v podjetju pri pomembnih poslovnih odločitvah, lahko so prisotni pri diplomatskih pogajanjih, lahko skrbijo za pomembno komunikacijo med pacienti in zdravniki, med strankami in odvetniki, literarnimi ustvarjalci in ustvarjalci po svetu.
Prevajanje je zelo zahtevna spretnost, povezuje kulture, je most med deli sveta. Tisti, ki imajo radi jezik, lahko postanejo del tega razgibanega področja.
Z zaključenim študijem prevajanja lahko pričnete s prevajanjem kot samostojni prevajalec, izobražujete bodočo generacijo prevajalcev, postanete  del mednarodne mreže prevajalcev, tolmačev in strokovnjakov na jezikovnem področju, lahko postanete prevajalec za vlado, lahko nudite storitve kot strokovni prevajalec, naprimer medicinski prevajalec za medicinsko prevajanje. Lahko delate kot direktor prevajalskega podjetja ali izvedete literarni prevod in drugo.

Zakaj se opravlja več osnovnih prevodov brez lekture

September 25, 2009 on 9:53 pm | In Uncategorized | No Comments

Glavni razlog je v tem, da strankam, ki se odločijo, da ne potrebujejo lekture prevoda takšna kakovost prevoda brez lektoriranja zadošča. Velikokrat stranke same opravijo skrben pregled prevoda v kolikor gre za pomembne vsebine .  Včasih pa gre tudi za besedila informativne narave in kakovost na ravni standardnega prevoda zadostuje. Seveda pa obstajajo prevajalske agencije, ki že za osnovnega prevajalca postavijo odličnega prevajalca, specializiranega za določeno področje in so že osnovni prevodi vrhunsko opravljeni.

Cene prevodov

June 1, 2009 on 12:25 am | In Uncategorized | No Comments

Cene prevajanja besedil se lahko med prevajalskimi agencijami precej razlikujejo. Nekatere prevajalske agencije npr. ob prevajanju ponujajo tudi lektoriranje, katerega cena je lahko že všteta v ceno prevoda. Na ceno pa pomembno vplivata še jezikovna kombinacija, za katero potrebujete prevod in pa vrsta besedila. Če npr. potrebujete prevod zahtevnejšega besedila, kot je je npr. pravno besedilo ali medicinsko besedilo je verjetno, da bodo nekatere prevajalske agencije zahtevale nekoliko višjo ceno kot pa za prevode enostavnejših besedil.

Hitro prevajanje besedil

May 2, 2009 on 12:00 am | In Uncategorized | No Comments

V splošnem velja, da lahko prevajalec na dan prevede kakovostno le določeno število strani, zato je tudi čas, ki ga prevajalska agencija porabi za prevod omejen. Tipično je, da prevajalec lahko prevede 5-7 strani na dan, se pa se to seveda razlikuje od prevajalca do prevajalca. Način, kako lahko stranko kljub temu dobi prevedeno besedilo hitreje od prej navedenih standardov je ta, da isto besedilo prevaja dva ali več prevajalk oziroma prevajalcev. Problem v tem primeru pa je, da ni besedilo povsem usklajeno med različnimi deli besedila, saj ga prevajajo različne prevajalke oziroma prevajalci.

V Evropi vedno manj prevajalcev

April 17, 2009 on 12:23 am | In Uncategorized | No Comments

Pred kratkim sem prebiral o zanimivem procesu, ki poteka na področju prevajanja oziroma v povezavi z prevajalci v Evropski Uniji. Gre namreč za to, da prevajalci v Evropski Uniji odhajajo v pokoj v veliko večjem številu kot prihajajo novi prevajalci. Zaradi takšnega procesa naj bi pomanjkanje prevajalcev v Evropski Uniji že čez nekaj predstavljal zelo resen problem. Evropska Unija skuša nekaj ukreniti na tem področju predvsem s tem, da pripravlja programe in materiale, s katerimi bo skušala spodbuditi mlade ljudi k učenju jezikov. Problem v zvezi z prevajalci je tudi ta, da prevajalci v Evropski uniji morajo imeti čimveč izkušenj, to pa je nekaj, kar prevajalcem začetnikom seveda manjka. Prav zanimivo da je v tej krizi prevajanje področje kjer se potemtakem skoraj bi potrebno bati za službo.

Jezikoslovje in gospodarska slika

March 20, 2009 on 11:51 pm | In Uncategorized | No Comments

Razmišljam o tem, da so še precej hujši poklici v katerih bi lahko človek bil v tej recesiji, kot je jezikoslovje. Ukvarjanje z jeziki, bodisi v vlogi lektorja, prevajalca ali kako drugače je v teh gospodarskih razmerah vsekakor bolj stabilno in manj problematično, kot pa če delate npr. v kakšnih panogah, ki so bolj izpostavljene do recesije. V osnovi je temu verjetno tudi zato, ker so jezikovne dejavnosti nekaj kar je težko nadomestljivo z nekimi substituti. Če npr. izvažate v deželo A, potem seveda ne bodo v deželi A nenadoma vsi začeli govoriti jezika A, samo zaradi tega, ker je izbruhnila kriza. Verjetno se v tem skriva pomembni razlog, zakaj je na jezikoslovnem področju nekoliko več stabilnosti v teh razmerah. Je pa seveda res, da se vplivu ni mogoče popolnoma izogniti, če npr. pade povpraševanje na izvoznem trgu, potem je seveda manj tudi povpraševanja po npr. navodilih za izdelke, ki se izvažajo na takšen trg.

Prevajanje in lektoriranje

February 22, 2009 on 3:56 am | In Uncategorized | No Comments

Če želite prevajanje določenega besedila, potem imate tudi možnost, da se odločite, da se po prevodu besedila opravi še lektoriranje prevoda. Lektoriranje opravljajo lektorji, ki so posebej usposobljeni za popravljanje napak s področja slovnice, pravopisa, oblike,… V splošnem velja, da je moč z lektoriranjem še izboljšati prevajanje oziroma prevod besedila, še zlasti če sam prevajalec ni najboljši na tem področju. Stranke se zato pogosto odločajo, da ob samem prevodu zahtevajo še prevajanje. Velja tudi, da je cena lektoriranje v splošnem znatno nižja od cene prevajanja, tako da to tudi finančno ne predstavlja večjega problema, čeprav je seveda res, da v času krize tudi podjetja veliko bolj pazijo na stroške.

Evrokorpusova zbirka - prevajanje

January 24, 2009 on 12:47 am | In strojno prevajanje | No Comments

Po svojih izkušnjah z evrokorpusom, ki je dostopen na spletni strani:

http://evrokorpus.gov.si/ 

moram reči, da se mi zdi statistično prevajanje, kar korpusi neke vrste so, le da moraš ustrezno kombinacijo pač sam poiskati, boljši pristop k računalniškemu, avtomatiziranemu prevajanju, kot pa to velja za zdaj že zelo staro, neke vrste klasično strojno prevajanje. Bo prav zanimivo spremljati, kaj bo na tem področju prinesla prihodnost.

Next Page »

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^